lsd
09 مرداد 1401 - 08:30

خلاء قانونی رسیدگی به تخلفات بورسی باید پر شود

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه خلاء قانونی داریم. اصلاح قانون بازار سرمایه یک ضرورت است و باید با توجه به تنوع ابزارهای بازار سرمایه انجام شود. آقای جبار کوچکی‌نژاد گفت: بازار مالی و بورس در سرنوشت مردم و اقتصاد کشور اثرگذار است، در چند سال گذشته که بورس دچار تنش شد، درست است که مردم صبوری کردند، ولی آسیب جدی به مردم و اعتماد آن‌ها به دولت و سیاستگذاران زد. به گفته عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این بخش هر چقدر بتوانیم قوانین را شفاف‌تر کنیم تا افرادی که تخلف کرده‌اند مجرم شناخته و تنبیه شوند، اعتماد مردم به بورس بیشتر می‌شود. بدین شکل مردم بیشتر جذب بازار سرمایه شده و در عین حال بازار شفاف‌تر می‌شود. او می‌گوید: اصلاح قانون بازار سرمایه یک ضرورت است و این اصلاح باید با توجه به تنوع ابزارهای بازار سرمایه و روش ارتباطات انجام شود. چه در قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان بازار سرمایه و چه در دولت، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید به مجلس اطلاع بدهند که مجلس در این راستا گام بردارد و قانون را اصلاح کند؛ چرا که ما باید به دنبال جلب اعتماد مردم باشیم. او گفت: قانون خوب حد و مرز تخلف و غیر تخلف را روشن می‌کند و مسیر تخلف را برای سواستفاده‌گران و متخلفان می‌بندد. قانون اگر این خاصیت را نداشته باشد قانون نیست. قانون بازار سرمایه نیز باید در همین راستا اصلاح شود یعنی در عین حمایت از بازار سرمایه و سهامدارن خرد، مسیر متخلفان و سواستفاده گران را ببندد و چگونگی برخورد با متخلفان را نیز روشن کند. اولین بار در سال ۱۳۴۵ بود که قانون معاملات سهام توسط مجلس ایران تصویب شد و در سال ۱۳۸۴، قانون جدید بازار سرمایه وضع شد، که تاکنون تغییری نداشته است. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیبورس
شناسه خبر: 503073